Als je je in de wereld van de verzekeringen begeeft, lijkt het al snel alsof sommige verzekeringen hetzelfde zijn of op zijn minst wat overlap vertonen. Neem bijvoorbeeld de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. In beide gevallen is het mogelijk dat iemand je aansprakelijk stelt en dat je daardoor iets moet doen. Bijvoorbeeld door rechtsbijstand te zoeken omdat je je voor de rechter moet verantwoorden. Maar als je bijvoorbeeld een dure vaas omgooit, is een gang naar de rechter onwaarschijnlijk. Dan is het vergoeden van het aanschafbedrag voldoende. Beide gevallen kunnen flink in de papieren lopen, waardoor het nodig is om goed te kijken naar beide verzekeringen.

Rechtsbijstandverzekering of aansprakelijkheidsverzekering?

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering hetzelfde zijn. Dat is niet het geval; je doet er dan ook goed aan om beide overwegen af te sluiten. Veel mensen vinden het lastig wat de verschillen precies zijn. In het kort betekent dit dat de aansprakelijkheidsverzekering de schade vergoedt die je per ongeluk toebrengt aan een ander of zijn bezittingen. Dat zal je niet meteen in juridische problemen brengen. Vaak is het met een financiële genoegdoening wel weer opgelost.

Gooit je kind bijvoorbeeld iets zwaars op de grond en is daardoor een dure parketvloer beschadigd? Dan is het meestal voldoende om de reparatiekosten te vergoeden. Deze kosten kunnen wel behoorlijk in de papieren lopen. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat die kosten gedekt worden. Je hoeft dan zelf niets of alleen een eigen risico te betalen. Het is ook mogelijk dat je schade aan een ander toebrengt waardoor je juridische hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je je voor de rechter moet verantwoorden of omdat je zelf een juridisch conflict met iemand anders oploopt. Als iemand anders jou aansprakelijk stelt, maar jij vindt dat dit niet het geval is, kan je rechtsbijstandverzekering je helpen om te bewijzen dat je niet aansprakelijk bent.

Dekking van een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade die je per ongeluk veroorzaakt aan (de bezittingen van) een ander. Dat betekent dat als je per ongeluk thee over een dure laptop gooit terwijl de eigenaar naast je zit, je daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. De eigenaar verwacht dan van je dat jij de reparatiekosten gaat vergoeden. Maar als de laptop onherstelbaar kapot is, moet er een nieuwe laptop worden besteld. Daardoor kan zo’n ongelukje al snel een dure gelegenheid worden. Om deze reden sluiten veel mensen een aansprakelijkheidsverzekering af.

Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt dan de kosten om de schade af te handelen. Bijvoorbeeld door een nieuwe laptop te vergoeden of de reparatiekosten te betalen. Soms moet je als polishouder zelf een eigen risico betalen, maar ben je tegen het grootste deel van de kosten verzekerd. Aansprakelijk stellen is vooral een formeel gebeuren. Dat betekent dat je vriend je aansprakelijk kan stellen, maar hij niets tegen je wil ondernemen. Het is dus niets persoonlijks, maar noodzakelijk om de schade vergoed te krijgen. De schade wordt meestal in geld vergoed.

Dekking van een rechtsbijstandsverzekering

Het kan ook gebeuren dat je iets kapot maakt en de eigenaar je ervan beticht dat je dit moedwillig hebt gedaan. Hij stelt je dan aansprakelijk, maar als je ervan wordt verdacht dat je expres schade veroorzaakt hebt, moet je bewijzen dat dit niet zo is. Meestal moet je je dan verantwoorden voor de rechter of heb je een advocaat of jurist nodig om de juiste bewijzen te vinden. Meestal gaat het hier wel om iets persoonlijks: degene die je aanklaagt, heeft de indruk dat je iets expres hebt gedaan. Dat hoeft lang niet altijd terecht te zijn, maar je moet wel bewijzen hebben dat je onschuldig bent.

Je rechtsbijstandsverzekering kan je daarbij helpen. Je krijgt dan een jurist toegewezen. De juridische bijstand is onderdeel van de dekking. Dit is dus meestal een naturadekking; je krijgt juridische hulp van de verzekeraar. Maar als je toch veroordeeld wordt tot bijvoorbeeld het betalen van de schade of de proceskosten en je dit niet opzettelijk hebt gedaan, kan de verzekeraar de kosten alsnog vergoeden.

Welke verzekering heb ik nodig?

Beide verzekeringen hebben dus een andere dekking en een ander nut. Eén van de overeenkomsten is dat je in beide gevallen aansprakelijk kan worden gesteld. Bij een aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt tegen de kosten van schade die je per ongeluk veroorzaakt. Beide partijen weten dat het een ongelukje was en daarom word je alleen formeel aansprakelijk gesteld. Dat is nodig voor de verzekering. Een rechtsbijstandsverzekering biedt je juridische hulp als je ergens van beschuldigd wordt en moet bewijzen dat dit niet zo is. De verzekeraar kan je ook helpen als je iemand anders in gebreke wilt stellen. Bijvoorbeeld omdat een aanbieder onterecht facturen stuurt. 

Wil je in beide gevallen gedekt worden tegen de kosten van de schade? Dan kun je het best beide verzekeringen afsluiten.