Dekking op rechtsbijstandsverzekering door rechtsbijstandverzekeraar aan een verzekerde is bindend. Zelfs als er per vergissing is toegezegd dat er sprake is van dekking. De KIFID heeft hier onlangs een bindende uitspraak over gedaan.

Consument heeft een rechtsbijstandverzekering bij Verzekeraar gesloten. Consument heeft met Verzekeraar gebeld en gevraagd of haar erfrechtkwestie gedekt was. Dat gesprek heeftVerzekeraar in een e-mail aan Consument bevestigd. In die e-mail heeft Verzekeraar medegedeeld dat nu de rechtsbijstandsverzekering is overgezet. En de huidige erfrechtkwestie van Consument wel gedekt is. In die e-mail staat ook dat er voor Consument geen wachttijd geldt voor lopende kwesties. Consument vordert dat Verzekeraar dekking biedt voor haar lopende erfrechtkwestie. Naar het oordeel van de Commissie heeft Consument gerechtvaardigd mogen vertrouwen op de verklaring. En dat van Verzekeraar. De vordering wordt toegewezen.

Standpunt rechtsbijstandsverzekeraar

De rechtsbijstandsverzekeraar stelde eerst dat de consument niet voor erfrechtkwesties was verzekerd. Ook vond verzekeraar een dekking met terugwerkende kracht onterecht en onredelijk. De rechtsbijstandsverzekeraar heeft dus nog dezelfde dag haar toezegging schriftelijk ingetrokken.

De Geschillencommissie heeft anders geoordeeld. Zij gaat er van uit dat de rechtsbijstandsverzekeraar de deskundige partij is. Zij heeft de consument in eerste aanleg een mondelinge toezegging gedaan waarop de verzekerde mocht vertrouwen. Zeker gezien de bevestiging per mail van de gemaakte dekking op de rechtsbijstandsverzekering. De omstandigheid dat de verzekeraar vrijwel direct haar fout heeft herzien. Laat onverlet dat de consument op de verklaring van de verzekeraar mocht vertrouwen.

De rechtsbijstandsverzekeraar dient daarom derhalve dekking te verlenen voor het gevraagde geval.

Aanvullende afspraken rechtsbijstandsverzekering

Maakt u aanvullende afspraken met uw rechtsbijstandsverzekering over dekking of wilt u zekerheid over dekking onder uw polis? Laat dit daarom vastleggen door uw verzekeraar of zorg zelf voor schriftelijke vastlegging aan uw verzekeraar. Wij adviseren u dus om in een zo vroeg mogelijk stadium een mogelijke onduidelijkheid voor te leggen aan uw verzekeraar. Niemand zit bovendien te wachten op een procedure tegen haar eigen verzekeringsmaatschappij.

Voor alle zaken vergelijkt u uiteraard op onze site de beste verzekeraars.