Franchise is een veelvoorkomend woord bij rechtsbijstandverzekeringen. Franchise is het minimale bedrag waaronder de verzekeraar geen claims in behandeling neemt.

Dit is echter niet hetzelfde als een eigen risico. Al is de claim lager dan het gestelde franchisebedrag, dan krijgt die persoon geen rechtshulp. De verzekeraar betaalt dus wel als de claim hoger is dan het franchisebedrag. Verzekeraars hanteren franchise om te voorkomen dat over iedere cent geprocedeerd wordt.Hoe hoog is dit bedrag?
Dit verschilt per verzekeraar, meestal ligt het franchisebedrag rond de € 100,-.