De Raad voor Rechtsbijstand (RVR) is opgericht om mensen te helpen die een laag inkomen hebben en daardoor advocaatskosten niet kunnen betalen. Dit houdt in dat de RVR alle gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand regelt op basis van de Wet op de Rechtsbijstand.

Juridisch Loket

Als je hulp nodig hebt met rechtsbijstand of juridische conflicten, dan kun je terecht bij het Juridisch Loket. Dit Loket wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand.