Het oplossen van (juridische) conflicten of spanningen en problemen die mogelijk tot conflicten kunnen leiden, is niet altijd even gemakkelijk. Vooral als beide partijen vast blijven houden aan hun gelijk lijkt een oplossing soms ver weg. Een oplossing of gelijk kan worden afgedwongen via een rechter, maar een andere oplossing is het inschakelen van een mediator. Dit kan sneller en effectiever zijn dan een rechtszaak.

Wat is een mediator precies? Wat doet een mediator en hoe werkt het inschakelen daarvan? In dit artikel geven wij antwoord op deze vragen.

 

Wat is een mediator?

Een mediator is een bemiddelaar die helpt om een (juridisch) probleem op te lossen. Deze persoon is professioneel en onafhankelijk. Het belangrijkste van een mediator is dat hij of zij neutraal is en geen voorkeur uitspreekt voor één van beide partijen. Een mediator is vooral een soort gespreksleider. Deze persoon leidt het gesprek in goede banen door bepaalde gesprekstechnieken toe te passen, effectieve vragen te stellen en het gesprek tot een oplossing te brengen.

 

Verschil tussen rechtszaak en mediation

Het grote verschil tussen mediation en een rechtszaak is dat mediation op vrijwillige basis plaatsvindt. Bij een rechtszaak wordt één van de partijen vaak gedwongen om tekst en uitleg te geven. Bij mediation is dit niet zo. Beide partijen werken hier vrijwillig aan mee.

Om mediation te laten slagen, is het dan ook erg belangrijk dat beide partijen bereid zijn om te met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken aan een oplossing. De vrijwilligheid zorgt vaak voor een sterkere motivatie om het probleem op te lossen.

Mediation is altijd vertrouwelijk en geheim. Niets uit het gesprek mag worden gedeeld met mensen die er niet bij waren.

 

Wanneer mediation inschakelen?

Wanneer kun je mediation inschakelen? Het inschakelen van een mediator is lang niet alleen mogelijk bij conflicten op de werkvloer. Het kan ook een effectieve uitkomst bieden bij problemen tussen familieleden (bijvoorbeeld bij een echtscheiding), buren, bedrijven, etc. Zolang beide partijen maar bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Hoe werkt mediation: het proces

Meestal neemt één van de partijen contact op met een mediator. Dit kan echter ook worden gedaan door bijvoorbeeld een leidinggevende. De mediator bekijkt eerst of hij of zij van dienst kan zijn bij het probleem. Is dit het geval? Dan neemt de mediator contact op met de andere partij.

De eerste bijeenkomst is meestal meteen met beide partijen. Het bevat uitleg over het proces en hoe dit in zijn werk gaat en beide kanten moeten een mediationovereenkomst tekenen. Hierin staan onder andere de regels met betrekking tot geheimhouding.

Allereerst mogen beide partijen hun verhaal doen. Hierbij stuurt de mediator het gesprek met onder andere vragen. Op deze manier worden het standpunt en de visies van beide kanten helder.

De volgende stap is het nadenken en onderhandelen over mogelijke oplossingen voor het conflict en voorwaarden hiervoor. Deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

Niet altijd succes

Het hele proces van vragen stellen, bespreken en onderhandelen verloopt vaak over meerdere gesprekken. Vaak is mediation een erg effectieve en snelle manier om een (juridisch) geschil op te lossen. Toch is het belangrijk om in gedachten te houden dat het niet altijd succesvol is.