Vrije advocatenkeuze hakt erin bij rechtsbijstandverzekeraars

Verzekeraars en uitvoerders van rechtsbijstand hebben in 2016 een flinke klap gehad door een nieuwe ontwikkeling rondom rechtsbijstandverzekeringen. In dat jaar werd namelijk de vrije advocatenkeuze binnen rechtsbijstandverzekeringen verder uitgebreid. Dit kost verzekeraars flink wat meer geld aan schadevergoedingen.

Wat is de vrije advocatenkeuze?

De vrije advocatenkeuze houdt in dat de verzekerde zelf de advocaat mag kiezen die hem of haar bij zal staan. Vaak zijn de rekeningen van advocaten heel wat duurder dan wanneer een door de verzekeraar aangewezen advocaat of jurist de taak op zich zou nemen. Veel verzekeraars werkten altijd volgens die manier. Ze hadden hun eigen juristen of lieten dit doen door bevriende advocatenkantoren. Zo bleven de kosten betaalbaar.

Maatregelen om kosten te drukken

De uitbreiding van de vrije advocatenkeuze is een aardige klap geweest voor de winsten van verzekeraars die rechtsbijstandverzekeringen aanbieden. Daarom hebben al enkele grote verzekeraars de polisvoorwaarden gewijzigd om de kosten van externe advocaten enigszins onder controle te kunnen houden. Dit gebeurt onder andere door de invoer van een eigen risico en het instellen van een plafond voor advocatenkosten.

Wijzigen polisvoorwaarden heeft gevolgen

Deze wijzigingen in de polisvoorwaarden zijn echter niet zonder gevolgen. Strengere voorwaarden, een hoger eigen risico en een verhoging van de premie om de kosten op te vangen hebben tot gevolg dat minder mensen een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Mensen die een dergelijke verzekering hadden, maar het nooit gebruiken, zijn tevens eerder geneigd om het op te zeggen.

Vergrijzing op de markt

Deze ontwikkeling komt bovenop de dalende trend van het aantal rechtsbijstandverzekeringen dat af wordt gesloten. De markt van deze verzekering is namelijk aan het vergrijzen. De rechtsbijstandverzekering is een stuk minder populair onder de nieuwere generaties.
Dit leidt ertoe dat verzekeraars en uitvoerders van rechtsbijstand op zoek zijn gegaan naar nieuwe strategieën, vooral gericht op de markt voor onverzekerden.