In een normale rechtsbijstandverzekering kun je vaak kiezen voor een module “verkeer”. Hierbij dekt de verzekering ook rechtsbijstand die u nodig heeft bij conflicten die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Er is echter ook een speciale verzekering daarvoor: een verkeersrechtsbijstandverzekering. Deze is niet alleen voor automobilisten, maar voor iedereen die deelneemt aan het verkeer. Het maakt niet uit of u dat doet in een auto, op de fiets of bijvoorbeeld lopend.

Rechtsbijstandverzekering verkeer: wel of niet nodig?

Een rechtsbijstandverzekering die u dekt in het verkeer is geldig voor alle juridische conflicten die ontstaan terwijl u deelneemt aan het verkeer. Dit kan zijn als u betrokken raakt bij een ongeluk of aanrijding, maar ook als u schade in het verkeer ondervindt door een fout van de fabrikant of garage. Als deze fout aantoonbaar hun schuld is, kan u met een rechtsbijstandverzekering verkeer verhaal halen.
Bovendien dekt een dergelijke rechtsbijstandverzekering ook vaak verkeersconflicten in het buitenland. Wel zo fijn als u met een gerust hart op vakantie wil!

Is alleen een autoverzekering niet genoeg?

U denkt misschien: ik heb al een autoverzekering, heb ik dan nog een aparte rechtsbijstandverzekering voor het verkeer nodig? Het kan zijn dat uw autoverzekering(en) alles dekt, maar er zijn situaties waarin dit niet zo is. Een paar voorbeelden:

Het kan dus de moeite waard zijn om te bekijken wat uw autoverzekering allemaal dekt. U kunt dan afwegen of u er een rechtsbijstandverzekering verkeer bij nodig heeft of niet.

Verkeersmodule in gewone rechtsbijstandverzekering

Bent u van plan om een verkeersrechtsbijstandverzekering af te sluiten? U doet er goed aan om eerst te controleren wat uw gewone rechtsbijstandverzekering eventueel allemaal al dekt. Hier kan namelijk al een verkeersmodule bij in zitten. Is dat het geval, bekijk dan ook wat deze module precies dekt en of u dit volledig genoeg vindt.