Sinds 2006 is het aantal rechtsbijstandverzekeringen toegenomen met ruim 5%. Waar in 2006 nog 43% van de huishoudens een rechtsbijstandverzekering had. Was dit aantal in 2013 gestegen naar 48%. Het vermoeden is dat de stijging te danken is aan de onzekere economie. Juist dan zou je zeggen dat mensen niet meer geld zouden willen uitgeven dan nodig zou zijn. Maar het investeren in een rechtsbijstandverzekering kan juist voorkomen dat er veel geld uitgegeven moet worden. En dat zal een meewerkende reden zijn om een extra verzekering af te sluiten.

Rechtsbijstandverzekeringen voor Gezinnen met kinderen

Vooral gezinnen met kinderen die onder de 18 jaar sluiten een rechtsbijstandverzekering af, het grootste gehalte aan rechtsbijstandverzekeringen wordt dan ook afgesloten in deze groep. Waar in 2006 nog iets meer dan 50% van deze groep een rechtsbijstand had is dit percentage in 2013 al bijna 60%. Reden dat rechtsbijstandverzekeringen bij deze groep vaker worden afgesloten zou een logische conclusie kunnen zijn. Gezinnen met kinderen hebben een grotere kans dat er dingen kapot gaan. Of deze kapot gemaakt worden of per ongeluk kapot gemaakt worden kan daarbij nog in het midden gelaten worden. Ook afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het besef van eigendommen.

Ontslag

Ook bij ontslag kan een rechtsbijstandverzekering heel erg goed van pas komen. Het is dan echter wel belangrijk om de verzekering al afgesloten te hebben voordat er sprake van lijkt te zijn. Maar ook wanneer je tegen een bedrijf wilt gaan procederen omdat ze wanprestaties hebben geleverd kan een rechtsbijstandverzekering ervoor zorgen dat dingen een stuk gemakkelijker voor je verlopen. Een ding is zeker, de kosten voor de consument zijn bij een gangbaar pakket van de schadeverzekeringen niet duurder uitgevallen dan een jaar eerder. De kosten voor een rechtsbijstandverzekering zijn dus in het afgelopen jaar niet explosief gestegen.