Gebruik rechtsbijstandverzekering gevolgen gaswinning voor bewoners van Groningen mogelijk. Voor bewoners van het gaswinningsgebied kan een rechtsbijstandverzekering dus erg belangrijk zijn. Bij conflicten over schadeafhandeling kan gebruik worden gemaakt van de dekking van de verzekering. Uiteraard dient u wel de juiste rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Door de jarenlange bevingen in het Gaswinningsgebied is er veel schade ontstaan. De schade in eerste instantie bij de NAM worden gemeld. Deze neemt schademeldingen bovendien in behandeling. Mocht uw claim worden afgewezen kunt u uiteraard bezwaar maken. Schakelt u altijd tijdig uw rechtsbijstandverzekering in!

Dekking rechtsbijstandverzekering

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders laat weten dat er nog verzekeraars zijn die klanten accepteren. Het gaat om acceptatie voor klanten die in het bevingsgebied wonen. Zij hebben een verhoogde kans op schade. Het zou gaan om Interpolis, FBTO, Centraal Beheer en Avéro Achmea

Bij de verzekeraars FBTO en Interpolis geldt wel dat bestaande schades of schades die ontstaan zijn tijdens de wachttijd niet zijn mee verzekerd. Dit kunt u daarom vergelijken met het brandende huis. Een brandend huis is niet meer te verzekeren gedurende de brand. Dus uiteraard wel vooraf. Bent u in het gaswinningsgebied woonachtig? Wij adviseren u daarom zich tijdig te verzekeren. Legt u geleden schades goed vast. Denk aan datums, foto’s en briefwisselingen. U kunt documenteren hoe de schade zich dus ontwikkeld. Dit zal daarom nodig zijn voor een claim bij de NAM. Voor een verzekeraar is dit daarom van belang. Zij kunnen u bovendien waar nodig juridisch bijstaan in een mogelijk conflict.

De Nationaal Coordinator Groningen nam daarom contact op met verzekeraars. Dit na meldingen van bewoners en aanvragers van een rechtsbijstandsverzekering uit het gaswinningsgebied. Er zijn meldingen dat aanvragers geen rechtsbijstandverzekering konden afsluiten. En dat voor bevingsschade. Een rechtsbijstandsverzekering is bedoeld om de gevolgen van een onzeker voorval af te dekken. Een aardbeving met schade tot gevolg zou hier onder moeten kunnen vallen.