Rechtsbijstandverzekeraars op zoek naar nieuwe verdienmodellen

Met de dalende populariteit van de rechtsbijstandverzekering onder de nieuwere generaties en de daling van de winst van verzekeraars door uitbreiding van de vrije advocatenkeuze denken verzekeraars en uitvoerders na over nieuwe strategieën voor het genereren van inkomsten en hoe zij interessanter kunnen zijn voor onverzekerden.

 

Huidige verdienmodellen

Er zijn twee huidige modellen binnen de markt van rechtsbijstandverzekeringen. De eerste is dat verzekeraars naast rechtsbijstandverzekeringen ook andere soorten verzekeringen aanbieden. Zij moeten de uitvoering van de rechtsbijstand dan onderbrengen bij een onafhankelijke stichting.

Bij het andere model biedt de verzekeraar alleen rechtsbijstandverzekeringen aan, waardoor de uitvoering daarvan ook zelf mag worden gedaan.

 

Zo laag mogelijke kosten

Verzekeraars die zowel het aanbieden van rechtsbijstandverzekeringen als het uitvoeren ervan zelf doen, hebben meer stimulans om de kosten zo laag mogelijk te houden. Een manier om dit te doen, is door claims snel af te handelen. Dit zou ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van de rechtsbijstand. Echter, door de hoge kosten die verbonden zitten aan de vrije advocatenkeuze, hebben verzekeraars met dit verdienmodel juist een extra motivatie om zelf goede kwaliteit te bieden.

 

Rechtshulp on demand

Een voorbeeld van de ontwikkeling van een nieuwe strategie om onverzekerden ook aan te spreken, is een soort on demand rechtshulp. Onder andere Achmea biedt dit aan met de door hen ontwikkelde LegalGuard. Hierbij kan iemand rechtshulp krijgen tegen een vaste prijs.

 

Nieuwe strategie uitvoerders

Ook uitvoerders van rechtsbijstand zoeken naar nieuwe mogelijkheden. SRK heeft plannen om zijn advocaten ook in te zetten voor mensen die niet verzekerd zijn. Alleen hiermee zou het bedrijf toetreden tot de markt van advocatenkantoren. Hier zit het probleem: een advocaat voor iemand die niet verzekerd is, moet volgens de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten werken voor een advocatenkantoor. Dit is SRK niet.

 

Meeste claims in het verkeer

In de huidige samenleving zijn steeds meer regels en wetten, waardoor het steeds waarschijnlijker wordt dat iemand vroeg of laat met een juridische kwestie in aanraking komt. In 2018 ingediende claims bij rechtsbijstandverzekeringen hadden het vaakst betrekking op juridische conflicten in het verkeer, vlak daarna gevolgd door conflicten rond het werk en wonen.