Rechtsbijstand niet langer in zwang bij nieuwe generaties

Ruim 800 miljoen euro. Dat is de totale premieomzet in de markt van rechtsbijstandsverzekeringen. Een flink bedrag, maar de vraag is voor hoelang dat zo zal blijven. Met de huidige dalende populariteit van de rechtsbijstandverzekering, vooral onder de jongere bevolking, staat het verdienmodel van verzekeraars en uitvoerders van rechtsbijstand onder druk.

 

Rechtsbijstand goede kwaliteit

Onder de oudere generaties is een rechtsbijstandverzekering erg populair. Uit een recent onderzoek van de Consumentenbond en de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat klanten van een rechtsbijstandverzekering tevreden zijn. Verzekeraars en uitvoerders die rechtsbijstand bieden, doen dit dan ook van goede kwaliteit. Sterker nog, deze kwaliteit doet niet onder voor de kwaliteit van een advocaat.

 

Rechtsbijstandverzekering minder populair

Desondanks ziet de toekomst van de rechtsbijstandverzekering er niet zo rooskleurig uit. Steeds meer twintigers en dertigers hebben geen rechtsbijstandverzekering en houden zich hier ook niet mee bezig. Dit heeft als gevolg dat de groei op de markt voor deze verzekeringen bijna tot stilstand is gekomen. De markt is aan het vergrijzen.

 

Optimistische blik

Alleen waar ligt het dan aan dat de jongere generaties minder geïnteresseerd zijn in het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering? Jos Sewalt, de directeur van Achmea Rechtsbijstand, denkt dat jongeren minder snel de neiging hebben om zich te verzekeren dan ouderen. Jongeren staan over het algemeen optimistischer in het leven en denken sneller dat iets hen niet zal overkomen. En waarom zou je dan een rechtsbijstandverzekering afsluiten als dit toch niet verplicht is?

 

Premie voor iets dat niet gebruikt wordt

Een andere verklaring komt van de directeur innovatie bij Arag, Richard Faas. Hij stelt dat de nieuwe generatie wellicht niet zo gelooft in een verzekering waarvoor lange tijd premie betaald wordt zonder dat er gebruik van wordt gemaakt.

 

Op zoek naar nieuwe verkoopstrategie

Ergens is dit een enigszins zorgwekkende ontwikkeling. Niet alleen loopt het inkomen van rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders terug, ook komen er juist alleen maar meer wetten en regels om orde te houden in de samenleving. De kans is daardoor groter dat iemand met juridische kwesties in aanraking komt.

Daarom zijn de verzekeraars op zoek naar nieuwe strategieën om rechtsbijstand aantrekkelijker te maken of er alternatieven voor te ontwikkelen die wel aanslaan bij de jongere generaties.