Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ongeluk, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer de oude worden. U krijgt alleen ook met allerlei kosten te maken. Het is daarom ook belangrijk dat uw letselschade zo snel mogelijk wordt vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij. Financiële stress doet uw herstel namelijk geen goed. Daarom is aan te raden om het letselschadetraject ook direct in gang te laten zetten. In dit artikel leest u meer over hoe het letselschadetraject eruitziet.

De stappen uit het letselschadetraject

We gaan er even vanuit dat u juridische hulp inschakelt bij het claimen van uw letselschadevergoeding. Het letselschadetraject ziet er dan als volgt uit:

  1. U neemt contact op met een ervaren letselschadebureau dat beschikt over het Nationaal Keurmerk Letselschade.
  2. U machtigt het bureau om de schadevergoeding voor u te claimen.
  3. Uw persoonlijke jurist stuurt een aansprakelijkheidsbrief naar de verzekeraar van de tegenpartij.
  4. Wanneer de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, claimt uw jurist alvast een voorschot voor u op de uiteindelijke schadevergoeding.
  5. Uw jurist berekent de maximale schadevergoeding.
  6. Uw jurist gaat in discussie met de verzekeraar over de ernst van uw verwondingen en de hoogte van uw schadevergoeding.
  7. Ondertussen zorgt uw jurist ervoor dat de zaak zo min mogelijk vertraging oploopt, door de verzekeraar te herinneren aan de brieven of e-mails die uw jurist heeft gestuurd.

Uw jurist regelt in principe alles voor u, terwijl u herstelt van uw letsel. We gaan hieronder nog wat dieper op alle stappen in.

1: neem contact op met een ervaren letselschadebureau

Na het ongeluk kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met een ervaren letselschadebureau zoals Letselschade Berekenen. U vertelt tijdens dit eerste contactmoment over het ongeluk en uw verwondingen. Op een later moment kan uw persoonlijke jurist nog bij u op huisbezoek komen om het ongeluk, uw verwondingen en andere schade tot in detail te bespreken.

2: onderteken het machtigingsformulier

Wanneer het letselschadebureau uw zaak in behandeling neemt, krijgt u een machtingsbrief thuisgestuurd. Als u deze brief heeft ondertekend en teruggestuurd, kan de jurist in uw naam de maximale schadevergoeding voor u claimen bij de verzekeraar van de tegenpartij.

3: uw jurist verstuurt de aansprakelijkheidsbrief

Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen, stuurt uw jurist een aansprakelijkheidsbrief naar de verzekeraar van de tegenpartij. In deze brief vermeldt de jurist belangrijke informatie zoals de datum en oorzaak van het ongeval, de rechtsgrond waarop de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld en dat u recht heeft op smartengeld en wettelijke rente. Verder voegt de jurist kopieën van het bewijsmateriaal toe als bijlage.

4: uw jurist claimt een voorschot voor u

U maakt direct na het ongeluk al kosten. Dit kan voor financiële stress zorgen. Daarom claimt uw jurist direct een voorschot voor u op uw schadevergoeding, zodra de verzekeraar de aansprakelijk heeft erkend. Dit bedrag wordt dan direct op uw eigen bankrekening gestort.

5: uw jurist maakt de schadeberekening

Om de maximale schadevergoeding te kunnen claimen, moet uw jurist een berekening maken van al uw schadeposten. U kunt hierbij denken aan:

Dit is slechts een greep uit alle schadeposten waar u mogelijk recht op zou kunnen hebben. De verzekeraar van de tegenpartij moet in ieder geval al uw schade vergoeden. Daarnaast heeft u ook recht op wettelijke rente over uw schadevergoeding vanaf de dag van het ongeluk.

6: uw jurist gaat in discussie met de verzekeraar

Uw jurist voert meerdere complexe juridische discussies met de verzekeraar. Dit begint vaak al nadat de verzekeraar de aansprakelijkheidsbrief heeft ontvangen. De verzekeraar kan bijvoorbeeld in discussie gaan over de oorzaak van het ongeluk. In een latere fase gaan de discussies over de ernst van uw verwondingen, het voorschot en de hoogte van uw schadevergoeding.

7: uw jurist herinnert de verzekeraar aan brieven en e-mails

Soms moet de jurist de verzekeraar ook herinneren aan de reactietermijn van een brief of e-mail. Een goede jurist zal dit actief doen, zodat u niet onnodig lang op een antwoord hoeft te wachten.

Kan ik ook zelf mijn letselschade claimen?

U kunt de tegenpartij zelf aansprakelijk stellen of hier juridische hulp voor inschakelen. Dit maakt niet uit voor de stappen die moeten worden genomen. Het maakt wel een verschil in hoeveel tijd en energie u in uw herstelproces kunt stoppen. Het letselschadetraject is een tijdrovend en complex juridisch proces. Bovendien krijgt u vaak niet de schadevergoeding waar u recht op heeft als u de zaak zelf probeert af te handelen. De juridische hulp van een letselschadebureau zoals Letselschade Berekenen is daarnaast geheel kosteloos, omdat de buitengerechtelijke kosten ook door de verzekeraar van de tegenpartij moeten worden vergoed. 

Het levert u dus alleen maar meer op als u uw letselschadezaak uit handen geeft aan een ervaren letselschadebureau.