Een aansprakelijkheidsverzekering met eigen risico is een soort verzekering die dekking biedt boven de grenzen van je gewone aansprakelijkheidsverzekering. Ze kan je helpen beschermen tegen dure schadevergoedingen als je wordt aangeklaagd of aansprakelijk wordt bevonden voor een ongeval. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt gewoonlijk geleverd met een eigen risico, dat is het bedrag dat je uit eigen zak moet betalen voordat je verzekering ingrijpt. De grootte van het eigen risico varieert naargelang de polis, maar het is meestal enkele duizenden dollars. Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering met eigen risico belangrijke bescherming kan bieden, is het belangrijk te onthouden dat ze niet elke mogelijke situatie zal dekken. Als je je zorgen maakt over mogelijke aansprakelijkheden, is het altijd een goed idee om met een ervaren verzekeringsagent te spreken die je kan helpen de juiste dekking voor je behoeften te kiezen. 

Hoe kan het eigen risico afgekocht worden? 

Als je een aansprakelijkheidsverzekering met eigen risico overweegt, is een van de eerste vragen die je misschien hebt of het eigen risico afgekocht kan worden. In het algemeen hebben bovenmatige aansprakelijkheidsverzekeringen een aftrekbaar bedrag, dat het bedrag is dat je out-of-pocket zou moeten betalen voordat je bovenmatige aansprakelijkheidsverzekering de rest zou dekken. Sommige excessieve aansprakelijkheidsverzekeringen laten echter wel toe dat het eigen risico wordt afgekocht, wat betekent dat je bij een claim niets out-of-pocket zou hoeven te betalen. Of je het eigen risico op je eigen risico aansprakelijkheidspolis kunt afkopen hangt af van de specifieke polis, dus ga zeker bij je verzekeringsmaatschappij na of deze optie beschikbaar is. 

 

Welke factoren bepalen de hoogte van het eigen risico? 

Het bedrag van het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder de bovenmatige aansprakelijkheidsverzekering polislimiet en het soort en de ernst van de claim. De bovenmatige aansprakelijkheidsverzekering polislimiet is het maximumbedrag dat de verzekeraar op een claim zal uitkeren. Het soort en de ernst van de claim zullen ook invloed hebben op het bedrag van het eigen risico. Claims die ernstiger zijn of die duurdere materiële schade met zich meebrengen zullen gewoonlijk hogere aftrekposten hebben. In sommige gevallen kan de eigen risico aansprakelijkheidsverzekering een apart eigen risico hebben voor elk type claim, zoals lichamelijk letsel en materiële schade. In andere gevallen kan er één enkel eigen risico zijn dat voor alle soorten claims geldt. De hoogte van het aftrekbare bedrag kan ook beïnvloed worden door de staatswet. Sommige staten hebben wetten die het bedrag van het eigen risico beperken, terwijl andere staten verzekeraars toestaan hun eigen eisen aan het eigen risico te stellen. 

 

Neem ook andere verzekeringen in overweging 

Nee, het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor andere verzekeringen. Het eigen risico van een aansprakelijkheidsverzekering is een oververzekering die gekocht wordt om de verzekerde te beschermen tegen catastrofale verliezen. Het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering heeft een zelf verzekerd retentie (SIR), dat is het bedrag van het verlies dat de verzekerde ermee instemt te betalen voordat het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering reageert. Het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering komt bovenop eventuele andere eigen risico’s die van toepassing kunnen zijn, zoals het eigen risico van de onderliggende algemene handelsaansprakelijkheidspolis. 

Het is dus wel belangrijk om te weten dat het eigen risico een grote rol zal spelen in gevallen waar er sprake zal zijn van een claim. Om er zeker van te zijn dat er gerekend kan worden op de juiste steun, kan een rechtsbijstandverzekering overwogen worden. Omdat er nu eenmaal sprake is van een groot aantal gebieden waar de verzekering van op toepassing kan zijn, moet samen met de verzekeraar gekeken worden welk soort aansprakelijkheidsverzekering uitgekozen moet worden.