Conflicten op de werkvloer oplossen: tips en een stappenplan

Als je iedere dag op kantoor zit met dezelfde mensen of nauw met dezelfde collega’s samenwerkt dag in dag uit, kan het zijn dat er conflicten of spanningen tussen de werknemers ontstaan. Misschien dat er twee collega’s zijn die totaal niet met elkaar overweg kunnen. Of is er een collega die altijd zijn mening doordrukt terwijl anderen het daar helemaal niet mee eens zijn?

Als een groep mensen intensief of vaak met elkaar samenwerkt, is een conflict soms onvermijdelijk. Om te voorkomen dat het zo uit de hand loopt dat het mogelijk in een juridisch arbeidsconflict verandert, zijn er een paar stappen die je kan doorlopen om een conflict constructief op te lossen voor het helemaal uit de hand loopt.

 

Niet alle conflicten zijn even zichtbaar

Het is belangrijk om je te realiseren dat niet elk conflict duidelijk merkbaar of zichtbaar is. Een conflict is duidelijk als twee collega’s voortdurend hevige discussies met elkaar hebben of verbaal geweld gebruiken. Echter, veel vaker is een conflict een spanning die broeit onder de oppervlakte. Het is niet heel duidelijk aanwezig, maar zorgt toch voor een onprettige werksfeer. Denk bijvoorbeeld aan subtiele opmerkingen naar elkaar toe, vaak met een vals of minachtend randje. Een collega die altijd te laat is of nooit iets doet en waar anderen zich stilzwijgend aan ergeren. Onderling roddelen over andere collega’s. Dit soort kleine dingen kunnen erg lang onderhuids opbouwen en uiteindelijk tot een mogelijk explosieve confrontatie leiden.

Er zijn veel voorbeelden van dingen die tot conflict of spanning kunnen leiden. Iedere persoon ervaart dit soort dingen anders. Waar jij geen problemen mee hebt, kan voor een ander juist wel een grote ergernis of pijnpunt zijn.

 

Stappenplan conflict op de werkvloer oplossen

Als je vermoeden hebt dat er een conflict is tussen collega’s of als de werksfeer door spanningen onder druk staat, zijn er een aantal stappen die je kan doorlopen om het conflict op de werkvloer op te lossen. Hiermee kun je voorkomen dat het van kwaad tot erger gaat. Je kan zelf met een conflict aan de slag gaan, maar het is altijd verstandig om ook je leidinggevende erop te wijzen. Ook als de leidinggevende zelf onderdeel is van het probleem, is het belangrijk om dit aan te kaarten. Wie weet is hij of zij zich er zelf niet van bewust wat zijn of haar gedrag bij anderen losmaakt.

 

Stap 1: Vaststellen dat er een conflict is

Zoals we eerder al aan hebben gegeven, is een conflict niet altijd duidelijk merkbaar. Het hoeft niet altijd te gaan om verbaal geweld, het kan ook gaan om een opsomming van veel kleine dingen. Grappen en opmerkingen die altijd ten koste van dezelfde collega gaan, roddelen over collega’s, collega’s die het nooit met elkaar eens zijn of weigeren samen te werken en het elkaar bemoeilijken.

Probeer goed te kijken naar hoe het conflict precies tot uiting komt en wie er allemaal bij betrokken is. Hebben alleen de ruziënde collega’s zelf er last van of heeft het gedrag ook invloed op andere werknemers? Soms gaat het zelfs ten koste van de service naar klanten toe.

 

Stap 2: Vermijd het conflict niet, maar kijk wat precies de oorzaak is

Het is belangrijk om het conflict niet weg te drukken of te doen alsof het niet bestaat. Daardoor gaat het namelijk niet weg en de irritaties zullen toch weer terug komen. In plaats van ontkennen, kun je beter kijken naar wat de precieze oorzaak van de problemen is. Zijn het botsende persoonlijkheden? Is het, het gedrag van iemand? Probeer duidelijk te krijgen waar het aan ligt. Als jij zelf geen onderdeel van het conflict bent, maar je er wel aan stoort, kun je erover in gesprek gaan.

 

Stap 3: Het gesprek

Vaak is dit de moeilijkste drempel die je over moet: het gesprek beginnen. Mogelijk ben je bang voor de reacties van je collega(‘s) of leidinggevende of ben je bang om de werksfeer nog meer naar beneden te halen. Het gesprek uitstellen zorgt er echter alleen maar voor dat jij met de irritaties blijft zitten. Dit leidt er op den duur mogelijk toe dat jouw humeur ook verslechtert en jij (onbewust) bij gaat dragen aan het probleem. Of wellicht leidt het tot stress en verzuim. Daar wordt niemand beter van!

Probeer tijdens het gesprek helder en met respect te communiceren, hoe gefrustreerd of geërgerd je mogelijk ook bent. Verlaag je niet tot het niveau van gemene opmerkingen en persoonlijke aanvallen. Daar kan de andere persoon ook niets mee.

Bespreek de situatie, luister naar hoe de ander het ervaart en bespreek mogelijke oplossingen. Eén ding is goed om je te realiseren: het feit dat een collega een andere mening heeft dan jij, betekent niet meteen dat die andere mening fout is. De ander bekijkt de situatie gewoon vanuit een ander oogpunt dan jij. Vanuit andere levenslessen en inzichten en vanuit een ander karakter.

 

Stap 4: Probeer tot een gezamenlijke oplossing te komen

Naast het bespreken van mogelijke oplossingen en hoe je deze in de praktijk toe gaat passen, kun je eveneens bespreken hoe je de spanning tussen jullie op gaat lossen. Gaan jullie proberen normaal naar elkaar te communiceren? Of is het beter als jullie elkaar gewoon zoveel mogelijk met rust laten? Ga niet provoceren door overdreven aardig te doen naar de collega met wie je conflict had. Dat leidt alleen maar tot nieuwe problemen. Verlaag jezelf niet tot dat niveau! Je doel was immers een conflict op de werkvloer oplossen.

 

Schakel rechtsbijstand in

Kom je er niet uit met je collega’s of leidinggevende? Of loopt het conflict zo hoog op dat het leidt tot maatregelen of ontslag? Als je, je onrechtvaardig behandeld voelt, kun je altijd bekijken of het inschakelen van rechtsbijstand iets voor jou is. Een jurist kan je helpen door je te wijzen op welke rechten jij hebt en hoe je deze in kan zetten om jouw situatie te verbeteren.

Bij veel rechtsbijstandverzekeringen kun je kiezen voor een module “werk” of “arbeid” die conflicten op de werkvloer dekt.

 

Conflict op werkvloer oplossen

Laat deze tips en stappen jou helpen bij conflicten oplossen op de werkvloer! Of overweeg om de hulp van een professional in te schakelen bij het oplossen van het arbeidsconflict.