Verkeersrechtsbijstand: wel of niet nodig?

In een normale rechtsbijstandverzekering kun je vaak kiezen voor een module “verkeer”. Hierbij dekt de verzekering ook rechtsbijstand die u nodig heeft bij conflicten die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Er is echter ook een speciale verzekering daarvoor: een verkeersrechtsbijstandverzekering. Deze is niet alleen voor automobilisten, maar voor iedereen die deelneemt aan het […]

Lees verder

Lees meer artikelen